God se sienswyse oor Israel, Hamas en Islam

Kom ons kyk hoe sien God die situasie in Israel volgens die Waarheid in die Woord.

Handelinge 10;34 En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie,

God behandel nie onregverdiglik die een beter as die ander nie. (Griekse Semantiese woordeboek) God trek niemand voor, mens of nasie nie. God is nie rasisties of onregverdig nie. God behandel Moslem, Barbaar en Jood dieselfde en dit is: sommige uit alle volke, ras en taal word soewerein behandel as enkeling en sommige vir Christus gegee vir verlossing.

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Dit is bogenoemde wat die volk van God uit bestaan. God het nie n voorkeur vir Amerika nie, of vir Israel nie, maar Sy voorkeur is enkelinge deur Sy soewereine keuse uit alle volke taal en nasie wat die geestelike koninkryk van God is. Geen aardse koninkryk word belowe nie. God het wel n oogappel wat niemand moet aanraak met woord of daad nie. Die oogappel is die geestelike koninkryk deur Sy bloed gekoop, dit is al, ieder en elke wedergeborene is die gesalfde van God. Hamas, Israel en die Moslem word nie deur God ge-etikeer nie, maar slegs as n sondaar nog beter as ek en jy wat veroordeel en kant kies uit n ander evangelie agtergrond. Daar is slegs sondaars op pad na die hel en verloste sondaars op pad na die ewige lewe. Daar is slegs kinders van die duiwel en kinders van God. Jesus se vir die Jood dat hy n kind van die duiwel is en die duiwel sy vader. Jesus se omontwonde dat deur te roem dat jy n kind van Abraham is maak geen verskil by God nie. Jy moet n geestelike besnydene wees en dit maak van jou n kind van die ware Abraham, Jesus Christus.

Die wonderlike Beeld van God, Jesus Christus. God wys Sy liefde deur Jesus se versoenings offer vir die wêreld wat Hy liefhet. Israel in die geskiedenis het daardie liefde versmaai en daardie Liefde gekruisig. Vandag nog versmaai hulle die ware Messias. Volgens Jesus is die Jode kinders van die duiwel en hy hulle vader. Huidig vervolg die valse Israel nog die Christene en gevolglik Jesus. Hoeveel van ware Hamas is dood? Hoeveel Israeliese soldate is dood? Hoeveel Christen in Gaza is dood deur Israeliese bombardering? Daar is ʼn klein groepie ware Christene in Gaza onder die 1.4 miljoen Moslems wat vasberade staande bly. God het nie die Jode vergeet nie, Hy verlos nog Jode en Islamiete uit Sy genade wat nie ras of religie in aanmerking neem nie, uit God se soewereine mag. Dit is die verlostes uit Islam sowel as die Jode wat ware kinders van God is, die ander is kinders van die duiwel, soos ons dit dan uit die Woord lees. Dit is die geestelike koninkryk en nie ʼn aardse koninkryk nie soos Johannes tereg sê.

Dit is ʼn valse godsdiens wat die Jode se lewe bo die van die Palestyne se lewe ag en van groter waarde beskou. Die feit is dat die sogenaamde uitverkore volk is die geestelike wedergeborenes en nie ʼn sekere volk of taal nie. Dit is die ware volk wat die appel van God se oog is. Ďie volk van God, moet jy nie aanraak nie, die ware gesalfde.

Die tyd is nou wat Jood, Griek en Moslem moet versoen met God. Daar is nie ʼn tweede kans in ʼn verre toekoms as ʼn klein groepie Jode wat oorbly nie. Daar het miljoene Jode gesterf sonder Jesus, daar gaan nie in die verre toekoms ʼn klein groepie uitgesonder word en almal tot bekering kom in een dag nie. Daardie Een dag is nou terwyl die genade vryelik beskikbaar is, vir Jood en Moslem. Ses miljoen Jode is dood in die konsentrasie kampe, weinig is in Christus verlos, as ons Corrie Ten Boom se skrywe lees. Miskien het Islam dit reg: dat die Joodse staat nie bestaansreg het nie. Hoe gouer die wêreld dit besef ,hoe gouer sal die Jode in Israel na Christus gryp as die enigste Redder. Maar, Israel word vertroetel deur die Weste as gevolg van ʼn valse Bybelse persepsie en dit is hierdie persepsie wat oorloë veroorsaak. Daar is nie ʼn aardse hoop vir Israel nie, daar is nie ʼn aardse hoop vir die Moslem nie, maar net ʼn ewige hoop in Christus Alleen, ʼn geestelike koninkryk. Dit is die boodskap vir Israel en vir Palestina en nie ʼn valse hoop van ʼn aardse koninkryk vir Israel nie.

Nico Engelbrecht

www.reformedtruth.co.za