DIE FINALE OORLOG EN DIE  FINALE VELDSLAG

Rev 20:8  en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. :9  En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. 

Skielik onverwags is die oordeel oor Gog en Magog, en Christus sal hulle verslind in ʼn oogwink. Geen lange uitgerekte oorlog met wapens nie. Wat behels hierdie laaste loslating en felle aanslag teen die Kerk nog wat ons tekens van kan sien dat die Satan moet die tyd van loslating ingaan. Die „Koninkryk Nou” teologie met sy stigting van ʼn aardse koninkryk en die instelling van teokrasie en regeer oor die wêreld, Islam, Hindoe en ateïs ingesluit en al die finansies beheer onder die Kerk se heerskappy. Wat ons ook noem die Rekonstruksionisme. Dan het ons ook die Amerikaanse teologie van motiverende sprekers wat die vlees streel in opsigte van jou potensiaal bereik, jou sukses in die aardse lewe, jou selfbeeld sonder sonde, ook die gesondheid, rykdom en voorspoed valse evangelie. Die wêreld is in die kerk en die kerk in die wêreld. Verseker lewe ons in daardie loslating wat ʼn onbepaalde tyd kan duur. Die laaste dae se afvalligheid, rationalisme, pragmatisme, eksperiënsiële godsdiens, ateïsme, en ʼn felle aanslag op die inkarnasie van God, asook die bestaan van God, die oorgang van homokosmologie, Een-isme wat saam met panteïsme gaan, die Skepping aanbid, of jy is deel van die skepping geskape deur moeder aarde. Dan nog die beweging na Hindoeïsme deur Stephan Joubert, en die Nuwe Hervormers wat glo dat die Bybel ʼn mite is. Die herlewing van Jung se idees van Androgamie,  homoteologie, die Eliminasie van die Dualisme, (Twee-isme) Jung se alternatiewe spiritualiteit, wat Satan ontmoet het en ook sy verstand leeggemaak en ʼn geestelike gids gehad met God en Satan as een met die hoër vlak van bewussyn en hoog geag word, dit het begin by lectio Devina. Ons is in ʼn nuwe fase van geweld, moord en doodslag en peste, ʼn tydperk van donkerheid soos die wêreld voor die vloed. Gen 6:13  En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Dit is die eeu van die pornografie waarin jong kinders hulself verlustig, meeste kinders het seksuele ondervindings op 12 tot 14 jaar oud. Die aarde gaan nie beter word nie, geen goue eeu vir die Kerk nie, geen triomferende aardse koninkryk nie, goeie mense word gedryf om tot die uiterste te gaan om hulle skewe dogma te onderskraag. Kyk maar na die volgende artikel wat die drie sienswyses op ʼn gelykenis uitbeeld om die belaglikheid te sien hoe mense probeer om hulle ideologie te verduidelik. http://www.reformedtruth.co.za/index.php/articles/12-true-and-false-teaching-of-the-future-of-the-churc/202-the-vision

Geestelike dinge word vergelyk met geestelike dinge. Die duisend jaar is ʼn simboliese tydperk, vasgestel deur God maar onberekenbaar deur mens. Kom ons kyk na ʼn enkele kontemporêre voorbeeld van die loslating, die moord van die Woord en Jesus die Getuie van die KERK.

Hier kom Joubert en van sy trawante se ware Charismatiese kleure deur soos ek verwag het. Hy praat van die “Third place gemeenskap” Pierre du Plessis en van Mosaïek gemeente, die ontluikende kerke met sy hindoeïsme “lectio Devina” met die geestelike lees van die Bybel. Hy praat van “Retraites” geestelike oefeninge en transpersoonlike terapie, dit kan jy in Thailand gaan leer hoe om innerlike bewussyn te kweek. Hy praat van Willem Nicol, was saam met die ou op skool en glad nie beïndruk nie, en Trevor Hudson wat ʼn geestelike soeker met die mistieke katolieke geloof is, hy is ʼn charismaat. Johan Geyser; is ook in die katolieke mistisisme betrokke met sy Klooster http://www.beeld.com/nuus/2013-06-07-mosaek-vestig-klooster-in-wieg wat vorige NG predikante Barry van der Merwe nou beman. Hierdie is mense wat Stephan Joubert aanbeveel. Hulle het ʼn ander evangelie as die Missio Dei van God. God is kwaad, hulle doen nie wat Hy sê nie. Jesus se bediening vir armes, siekes, melaatses het net gewys na tekens van sonde siekte waarvan Joubert niks wys of begryp nie. Dit het Jesus as God verklaar, maar die ontluikende kerk bevraagteken nou ook die Drie-Eenheid. Jesus het gesterf vir die sonde siekte en nie vir die fisiese benodighede van die mens nie. Christus bedien nog die kerk in die Woord en die Sakramente hoe ook al die kerk nie perfek is nie. Die humanistiese evangelies is nie deel van die ware evangelie nie. Hierdie mense is nie net op die verkeerde pad nie, hulle is in desepsie en lei ander daarin..

Ja, die lug vibreer met die ritme van die tom-tom, die eindelose en depressiewe wanklanke van die oerwoud kultuur. Ons kan almal een of ander manier besef dat die Satan is losgelaat, maar groter beweegruimte word die Satan gegun in die kerk. Satan is losgelaat vir oordeel oor die wêreld wat die Evangelie Lig se tweeduisend jaar verdoof. Satan lewe in vandag se Paradys, die mens van vandag luister na hom. Ons lewe in ʼn OORDEEL en nie in ʼn HERLEWING nie. Die Heilige Gees het nooit sy strategie verander vanaf die grondlegging van die wêreld, daardie metodes was nog altyd duidelike uiteensetting van die Woord van God en nie die rasionalisasie wat vir jou die waarheid is, is soos jy dit lees en die woord met jou praat, absoluutisme is by die venster uitgegooi.

Ons dra die laaste getuienis van Christus, dit is ons voorreg in hierdie tydperk van loslating, maar ons moet nog staande bly en weerstaan. Ons is die Kamp van die Heiliges omring deur die vyand van ateïsme van Gog en Magog, totdat vuur hulle gaan verswelg. Ons word vervolg maar waarom sal ons dit vryspring wat ons vaders betaal het vir hulle aanbidding van Christus se kroon en verbond.

Van Patmos tot die Tweede Koms van Christus is hierdie Boek die gids en bemoediging van die Kerk. Mag ons dan nie nou, wanneer ons tereg kyk oor die 2000 jaar van die Kerk geskiedenis, en dink dat ons hierdie laaste dae se Afvalligheid beleef, die van die Satan losgemaak, mag ons herhaal en selfs nou kyk met nuwe verwagting na die Tweede koms van Christus, en uitroep. Rev 22:20  Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!