DIE GROOT AFVAL

Vs, 9 en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. 

Rev 20:10  En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

As ons kyk na vs: 9 is die finale geestelike oorlog in die einde, nie een van fisiese veldslag met kernkrag en tenks nie maar ʼn skielike beëindiging, van die Satan, sy kop was verbrysel op die kruis met ʼn geestelike oorwinning, nou moet hy losgelaat wees om die wêreld te oordeel en hy is vrye teuels gegee om die laaste dae die groot afval van desepsie wat geprofeteer was te vervul, 2Th_2:3  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf . 2Th 2:11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo.