Posts by rohan

1120 of 126 items

Letter to American Churches

by rohan

Contenting for the Faith in America: An Open Letter to North American Churches From Rev. Fletcher Matandika, Malawi, Africa Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the […]

Die Ware Evangelie

by rohan

VIR VERSPREIDING EN EVANGELISASIE Die plan van God met die mens en skepping  Openbaring 4:11 “Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.”   God het geskep omdat Hy wil skep. God […]

Preaching The True Gospel

by rohan

What Is The Unadulterated Gospel? It is God’s command for each one of God’s children to bring the good news of the Gospel of Jesus Christ to the world. It is the Missio Dei. Act_10:42  And he commanded us to preach the gospel to the people and to testify that he is the one whom God has […]

Not Able Not To Sin

by rohan

Non Posse Non Peccare. “Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,” (Heb 12:1 AV) aymon de albatrus The first thing to […]

What Must I Do to Become Truly Saved? By Tony Warren

by rohan

First and foremost you must recognize that whatever you do, it is only because the Grace of God rests upon you, and not because you are a righteous person. You must come to the realization that you are a sinner who has transgressed the laws of God and who cannot save himself from accountability. You […]

Hoe Word Die Mens Waarlik Gered?

by rohan

Die plan van God met die mens en skepping God het geskep omdat Hy wil skep. God skenk dit aan die mens om te geniet en te gebruik.  Jesaja 45:18 So sê die Here, Hy wat die hemel geskep het, Hy wat alleen God is, Hy wat die aarde gevorm, gemaak het, dit gereed gemaak, geskep […]

DIE SKRYWER VAN DIE SIMBOLIESE VERDUIDELIKING VAN OPENBARING

by rohan

Wie het die Verduideling oor Openbaring geskryf? Die verduideliking met illistrasies is op Powerpoint beskikbaar, hierdie is net die geskrewe verduideliking indien die volledige verduideliking verlang word kontak: njhengelbrecht@gmail.com vir die Powerpoint voorlegging. Daar is nie ʼn persoonlike getuienis van die sondaar wat die Boek geskryf het nie. Ek getuig net van Hom, sy geliefde Bruidegom en […]

HOOFSTUK 25 DIE BOOM VAN DIE LEWE DIE EWIGHEID

by rohan

DIE LENGTE BREEDTE EN DIEPTE VAN GOD SE GENADE Rev 21:15  En hy wat met my gespreek het, het ‘n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. :16  En die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die […]

HOOFSTUK 24 OPENBARING 21 DIE NUWE HEMEL EN NUWE AARDE

by rohan

DIE NUWE HEMEL EN DIE NUWE AARDE Hoe onvoltooid sou die Bybel gewees het sonder hierdie laaste 2 hoofstukke nie. Hier word geopenbaar wat ons toekomstige staat sal wees waarna die hele Skepping smag. Hier kry ons ʼn mistige maar kort blik op die heerlikheid wat wag. Ons bly in die veld van beelde. Die […]

HOOFSTUK 24 DIE GROOT WIT TROON EN TWEEDE DOOD

by rohan

DIE GROOT WIT TROON Rev 20:11  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.  Die Groot Wit Troon is opsigself ʼn simbool van heiligheid en as Regter van Hom wat […]